Lugh
Procentuele maandverdeling jaaropbrengst op twee decimalen (slexpert)
  PVGIS-waarden % - verdeling / maand % - verdeling / maand
Maand kWh/maand) op 6 decimalen afgerond op 2 decimalen
januari 54,9 kWh 2,806318% 2,81%
februari 106,0 kWh 5,418392% 5,42%
maart 151,0 kWh 7,718653% 7,72%
april 218,0 kWh 11,143485% 11,14%
mei 261,0 kWh 13,341512% 13,34%
juni 244,0 kWh 12,472525% 12,47%
juli 266,0 kWh 13,597097% 13,60%
augustus 242,0 kWh 12,370291% 12,37%
september 174,0 kWh 8,894341% 8,89%
oktober 126,0 kWh 6,440730% 6,44%
november 70,6 kWh 3,608853% 3,61%
december 42,8 kWh 2,187804% 2,19%
Som 1956,3 kWh 100,000000% 100,00%