Data recovery

 

 

 

De SolarLog bezit een ringgeheugen waar data, uitgelezen uit de omvormer, wordt in opgeslagen. Loopt het ringgeheugen vol dan worden de oudste data eerst overschreven. Gedetailleerde dagdata worden op deze wijze meer dan één maand in het geheugen opgeslagen. Elke morgen bij de opstart van de omvormer worden de gedetailleerde dagdata van de laatste drie dagen naar je FTP-server weggeschreven als een dagbestand: min080112.js (minYYMMDD.js).

 

Bij uitval van je internetverbinding langer dan drie dagen ontbreken dan gedetailleerde dagdata die je via het backup_DD.MM.JJ.dat bestand opnieuw kan opbouwen. Daarom is het belangrijk op regelmatige tijdstippen, bijvoorbeeld één maal per week, je database van de SolarLog te exporteren naar je FTP-server (SolarLog/Configuratie/Intern/Backup). Vergeet zeker niet deze bestanden regelmatig van je FTP-server te kopiëren naar je harde schijf en daarna te wissen op de server. Deze bestanden hebben een grootte van ongeveer 1 Mb en laten de beschikbare vrije ruimte, meestal 50 Mb, snel vollopen.

Mis je gedetailleerde dagwaarden dan zoek je op je harde schijf het bestand “backup_DD.MM.JJ.dat” op dat deze data bevat.

De structurele opbouw van dit bestand met bijhorende verklaring (rood gemerkt) ziet er als volgt uit: backup_19.07.09.dat

Deze database omvat een “header” en vijf “deeldatabases” namelijk:

1.    Header (1;0 … 1;n): hier zijn de serienummers van je omvormer(s) in opgeslagen.

2.    Deeldatabase (2;0): gedetailleerde dagwaarden zoals o.a. Udc, Uac, Pac, Ipv e.a.

3.    Deeldatabase (2;1): dagsom (Wh) en maximale dagwaarde  (W).

4.    Deeldatabase (2;2): totale dagopbrengst (Wh) van alle omvormers.

5.    Deeldatabase (2;3): totale maandopbrengst (Wh) per omvormer.

6.    Deeldatabase (2;4): totale jaaropbrengst (Wh) per omvormer.

 

Het backup_DD.MM.JJ.dat” bestand hernoem je naar “backup_DD.MM.JJ.csv” en kan je dan in Excel openen en bewerken.

Je zoekt in de deeldatabase 2;0 de dag waarvan je de data wil opbouwen tot een “minJJMMDD.js” bestand.

De overbodige “rijen” worden nu verwijderd.

Nu bepaal je eerst welke data je nodig hebt voor je gedetailleerd bestand aan de hand van de “veldtoewijzingenen”.

De overbodige “kolommen” kan je rustig verwijderen.

Vind je een waarde niet terug in de deeldatabase zoals o.a. “Pdc” dan kan je deze berekenen aan de hand van “Udc” en “Ipv” (P=U*I).

Je voert dan een nieuwe kolom in die de formule bevat: “=AFRONDEN(“celverwijzing Udc” * ”celverwijzing Ipv”/1000;0)

Deze formule voer je door naar onder.

Je plaatst nu de data in de juiste volgorde en verwijder de overbodige “veldtoewijzingenen”.

Tot slot voer je nog de nodige ontbrekende kolommen in zoals “m[mi++]”; “=”; “”, “|” en “;”.

Het geheel kan je nu opslagen als een “minJJMMDD.txt bestand en hernoemen naar “minJJMMDD.js”.

Het “minJJMMDD.js” bestand open je nu in kladblok en je haalt de overbodige spaties weg.

Lijkt alles nu in orde dan upload je dit bestand naar je FTP-server.

 

Opmerking: Een gedetailleerde uitleg over de datastructuur voor de SolarLog 100(e); 400(e); 800(e); 500(x) en 1000(x) vind je terug onder volgende link:

SolarLog database structuur

 

Bijlage: SolarLog 100(e) en vooral 400(e) gebruikers moeten ermee rekening houden dat door de beperkte geheugencapaciteit van hun SolarLog de “historische dagdata” (days_hist.js) na een bepaalde tijd overschreven wordt zodat visualisatie van “oudere data” in het “maandoverzicht” onmogelijk is geworden. Het tijdsvenster waarop visualisatie nog mogelijk is wordt geschat op een drietal jaar maar is afhankelijk van het aantal omvormers aangesloten op een Solarlog 400(e). Wens je “historische dagdata” in het “maandoverzicht” nog te visualiseren die verder teruglopen in de tijd dan maak je best een nieuw bestand aan met de naam “days_hist_x.js” (days_hist_x.js). In dit bestand “copy/past” je de nog ontbrekende data uit het originele “days_hist.js” bestand en dit doe je op regelmatige basis bijvoorbeeld bij het begin van elk nieuw kalenderjaar. Dit aangepaste bestand uplaod je telkens naar je FTP-server.

Via de Duitse server: http://slexpert.de/visu.html?mode=1&offset=0&flag=0&grp=0&inv=2147483648&url=http://solarlog.lugh-photovoltaics.eu/&sensor=0&skala=10

kan je de “historische dagdata” dan verder onbeperkt in tijd visualiseren.