De omvormer

DC/AC-omvormer


De DC/AC-omvormer (inverter of Wechselrichter)  wordt bij fotovoltaïsche installaties gebruikt om de gelijkstroom van de PV-generator om te vormen in de voor ons bruikbare 230V/50Hz wisselspanning.  De omvormer is uitgerust met een DC-ingangs- en AC-uitgangscircuit  en beveiligd tegen eilandwerking.

De hoofdprint met stuurelektronica wordt gevoed  vanuit de PV-generator zelf (11). Dit kan je vaststellen bij de opstart van de omvormer. De drie status LED's  op de omvormer zelf  lichten geleidelijk op om na een vijftiental minuten op volle kracht te branden.
De omvormer vervult twee belanrijke functies. De Current Control [(12) SRR] module regelt de stroom in het primair circuit van de transformator  via de  IGBT H-bridge [(2) DC/AC-omvorming] module. Deze IGBT (insulated Gate Bipolar Transistor) H-bridge module is het hart van de omvormer en zorgt via een PWM (Puls Width Modulation) module op de gate ingangen van de IGBT H-bridge dat gelijkstroom wordt omgezet in wisselstroom. Het Sequential Control System [(13) BFR] bewaakt het volledige proces (watchdog functie) en communiceert  met de Modem (14) en via de optionele RS485 communicatie-interface met de SolarLog400e.
De micro controller van de SRR (12) regelt de stroom in het primair transformator circuit in fase met de netspanning wat resulteert in een perfecte sinusgolf in het secundair transformator circuit  met een lage opwekking van ongewenste harmonisen.
De micro controller van de BFR (13) bewaakt het  proces d.m.v. de IDif  [(5) verliesstroom], UPEPV [(10) aardfout / isolatiefout], Upv [(6) generatorspanning],  fac [(8) netfrequentie] en Uac [(9) netspanning] en schakelt de installatie van het net bij onder- of overschrijden van  vooringestelde waarden.
Top
Algemeen
MPPT
IGBT
Terug