Logboek


 • 18.04.2013:   De SolarLog 400e vervangen door de SolarLog 500. De laatste gebackupte database (7 april) van de SolarLog 400e in de SolarLog 500 ingeladen. De ontbrekende dagopbrengsten handmatig aangevuld.
 • 08.04.2013:   De SolarLog 400e is defect. Vanaf 8 tot 17 april de dagopbrengsten aan de hand van de GSC-teller handmatig genoteerd.
 • 25.09.2012:   Productieonderbreking van 8h00 tot 10h15 wegens straatwerken EANDIS.
 • 19.03.2011:   Verschillende programma-items omgeschakeld naar "VISU - Version V2.0.0-24.1".
 • 23.12.2010:   Menu-item "Vergelijking per maand" van Harald Lathwesen toegevoegd.
 • 28.11.2010:   Website is verhuisd naar een Europees domain  "solarlog.lugh-photovoltaics.eu".
 • 23.09.2010:   Links naar de SLexpert server opnieuw geïmplementeerd.
 • 22.09.2010:   Links naar de SLexpert server weggenomen wegens virusmelding door "AVAST" (JS:Redirector-DW[Trj]).
 • 07.08.2010:    SolarAnalyzer-Lite(beta versie) van Stephan Collet verder geïmplementeerd in mijn homepage.
 • 06.08.2010:   Correctiefactor SolarLog400e gewijzigd van 1014 naar 1009. 
 • 05.08.2010:    SolarAnalyzer (beta versie) van Stephan Collet geïmplementeerd in mijn homepage.
 • 05.12.2009: Ontbrekende gedetailleerde dagwaarden "min090626.js" en "min090627.js" terug opgebouwd vanuit het "backup_19.07.09.dat" bestand.
 • 30.11.2009:   Correctiefactor SolarLog400e gewijzigd van 1000 naar 1014.     
 • 19.11.2009:    Extra SolarLog functies toegevoegd aan het keuzemenu.
 • 27.10.2009:    Scarlet Copperjet 1616-2P vervangen door Scarlet Sagem F@st 3464.
 • 30.06.2009:    Internet connectie weggevallen op 26 juni. Scarlet Box vervangen op 30 juni. Opnieuw online.
 • 26.04.2009:   Het "days_hist.js" bestand is om onverklaarbare redenen beschadigd en kan door het visualisatie programma niet meer geopend worden. Het bestand opnieuw opgebouwd door een "Testübertragung" uit te voeren.
 • 14.02.2009:  Harald heeft de "Expert" versie "tijdelijk" van de Duitse FTP-server verwijderd. Menu-items die verwijzen naar deze "Expert" versie voorlopig verwijderd. 
 • 06.02.2009:   Nimus' PVGIS-instralingscurve in eigen homepage geïmplementeerd.     
 • 09.12.2008:   Error 28-Uac-Bfr op omvormer 1 en 2 om 12h45 wegens werken aan het elektriciteitsnet.       
 • 27.11.2008:   Error 29-Fac-Bfr op omvormer 1 en 2 om 10h43. De netfrequentie valt buiten de vooringestelde minimum  en maximum netfrequentie van de omvormers. Omvormer 1 en 2 zijn  om veiligheidsredenen  voor  15 seconden van het net geschakeld.         
 • 26.10.2008:   Error  31-dZac-Bfr op omvormer 1 om 8h16.  Omvormer 1 is  om veiligheidsredenen  voor  10 seconden van het net geschakeld.
 • 16.10.2008:   Homepage uitgebreid met een extra SolarLog functie, de procentuele opbrengstverdeleling per omvormer (dag, jaar en totaal). In menu-item "Rendement DC/AC-omvormers", de praktische rendementsberekening aangepast. Het praktische rendement kan nu per omvormer gevisualiseerd worden. De layout in menu-item "SolarLog België" aangepast.
 • 11.10.2008:   De  afwijking tussen  de totaaltellers van de SunnyBoy 1100 - omvormers en de GSC kWh-meter gecontroleerd. De som van de opbrengsten van  de omvormers bedraagt 1808,2 kWh. De GSC  kWh-teller duidt 1806,3 kWh aan. Dit is een procentuele afwijking van ongeveer 0,1%. De correctiefactor  van de SolarLog die nog steeds op 1000 staat dient niet aangepast te worden.
 • 06.10.2008:    Error  31-dZac-Bfr op omvormer 1 om 14h22.  Omvormer 1 is  om veiligheidsredenen  voor  2 minuten van het net geschakeld.
 • 03.09.2008:     Om 18h25 volledige uitval internetverbinding en telefonie.  Op 4.09.2008 na resetten van de Scarlet Box alles terug in orde. De dagopbrengst van 3.09.2008 ontbreekt nu echter. De database van de SolarLog is nog intact. Morgenvroeg op 5.09.2008, bij de opstart van de omvormer, worden de historische ".js" files op mijn FTP-server vanuit de SolarLog met data  van de laatste drie dagen opnieuw overschreven en zou alles terug normaal moeten gevisualiseerd worden.
 • 02.08.2008:     Error  31-dZac-Bfr op omvormer 2 om 10h49.  Omvormer 2 is  om veiligheidsredenen  voor  1 minuut van het net geschakeld. Deze foutmelding duidt op een te grote  netimpedantiesprong. Komt deze foutmelding sporadisch voor dan moet niets ondernomen worden. Bij veelvuldig voorkomen van deze meldingen kan de netbeheerder hier op aangeproken worden. Zijn de netimpedantiesprongen groter dan  de vooringestelde dZac-Max van de omvormer dan kan deze waarde door de installateur eventueel verhoogd worden. Deze parameter is door SMA beveiligd met een paswoord.
 • 12.07.2008:   Uitval website door stroompanne bij Scarlet.
 • 02.07.2008:    Error  28-Uac-Bfr rond 12h00. Tijdens onweer waarschijnlijk spanningsdip gehad.
 • 25.06.2008:   Het staat nu wel vast,  er zijn serverproblemen bij Scarlet.  Gisterenavond rond 10h30 waren alle data opnieuw beschikbaar. Rond 23h00 viel de ganse boel opnieuw uit. Op de status pagina van Scarlet wordt nu wel vermeld dat er zich problemen kunnen voordoen tussen 23h00 en  9h00 met de persoonlijke webpagina. Er wordt dus waarschijnlijk aan gewerkt. Om 19h00 blijkt de website weer normaal te werken. Op de  statuspagina van Scarlet staat echter nog steeds de melding: 
 • "Momenteel kan u storingen ondervinden met uw persoonlijke webpagina. Wij stellen alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te   lossen. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak".
 • 24.06.2008:   De vijf minuten waarden worden opnieuw  opgetekend.  De data van 23.06 ontbreekt echter volledig. Eerst even de reorganisatie van de database om 4h00 morgenvroeg afwachten. Website opnieuw in dienst genomen.
 • 23.06.2008:    Eerste probleem met de Solarlog400e  na  ingebruikname  op 20.11.2007. De data overdracht tussen de SolarLog en de FTP-server  is plots gestopt om 15h50.  De status indicator leds van de SolarLog duiden op een normale werking. Bij een "Testübertragung" geeft de statusmelding van de SolarLog software error 6 aan.  Deze foutmelding duidt erop dat  dataoverdracht  om een onbekende reden onmogelijk is. Dan maar verder gezocht.  Met het  FTP-programma krijg ik wel toegang tot de server  maar bestanden kunnen daar niet aangepast, geupload of verwijderd worden. De toegang wordt geweigerd.  Bestanden kunnen echter nog gedownload worden van de server naar de harde schijf. Aan het FTP-programma en mijn hardware kan het moeilijk liggen. Ik heb nog wel volledige toegang op de FTP-server van solarlog-home.eu. De maximum capaciteit van mijn webruimte wordt ook niet overschreden. Ik gebruik op dit ogenblik slechts 50% van de beschikbare 100MB webruimte. De database uit de SolarLog dan maar gekopieerd naar de harde schijf. Deze database blijkt nog volledig intact. De communicatie tussen de omvormer en de SolarLog verloopt dus nog steeds vlekkeloos. Het probleem moet dus  bij Scarlet liggen.  Mijn website dan maar voorlopig uit dienst genomen.
 • 15.06.2008:   De eerste fase van de PV-installatie is in dienst genomen op 1 oktober 2007. De tweede fase op 14 maart 2008. Vandaag heb ik de  afwijking tussen  de totaaltellers van de SunnyBoy 1100 - omvormers en de GSC kWh-meter gecontroleerd. De som van de opbrengsten van  de omvormers bedraagt 949,2 kWh. De GSC  kWh-teller duidt 948,2 kWh aan. Dit is een procentuele afwijking van ongeveer 0,1%. De correctiefactor  van de SolarLog die nog steeds op 1000 staat dient niet aangepast te worden.Top