SolarAnalyzer
Beknopte handleiding


"SolarAnalyzer Lite" is een gratis tool U aangeboden door:  SUNICS-Photovoltaik.

         Algemeen
 • Het programma "SolarAnalyzer Lite" bevindt zich op de SUNICS-server. De voorgeconfigureerde PV-installaties worden in het "config.xml" bestand opgeslagen op de server van de aanbieder [Lugh (GetHost FTP-server)].
 • Op de "harde schijf" of in het "cach" geheugen van de bezoeker worden geen gegevens opgeslagen.
 • Als bezoeker kan je onder het tabblad "Systeem configuratie" een nieuwe PV-installatie toevoegen. Je voegt de nieuwe "URL" in  en klikt op  "Laden".  Vervolgens geef je een naam aan het nieuwe PV-systeem en klikt op "Aanvaarden". 
 • Uit  het "base_vars.js" bestand van de nieuw toegevoegde installatie worden nu de gegevens ingelezen. Het vermogen dient ingevoerd te zijn in Wp.
 • Via het tabblad "Schatting (optioneel)" kan je de via "PVGIS" berekende maandelijkse opbrengst per kWp invoeren.
 • Via het tabblad "Degradatie (optioneel)" kan je de procentuele jaarlijkse degradatie van de installatie berekenen. Het resultaat van deze berekening is pas relevant na vier à vijf volledige productiejaren.
 • Het tabblad "Omvormers (optioneel)" laat dan weer toe meerdere omvormers waar de volledige PV-installatie mee is opgebouwd, individueel te configureren wat handig is bij "vergelijking" van de deelinstallaties.
 • Onder het tabblad "Instellingen" wijzig je de "refresh" tijd, het type van grafiekvoorstelling, de "HTTP-timeout" en de kleurinstelling van de respectievelijke PV-installaties.
 • "Solar-Log(TM)" data wordt gedurende 12 uren geactualiseerd en gevisualiseerd. Daarna dient "SolarAnalyer Lite" opnieuw te worden opgestart.
 • De toets "Bewaar" is geïnactiveerd zodat het bestand "config.xml" op de server van de aanbieder niet kan worden gewijzigd.
 • Door met je linker muisknop in het scherm te klikken kan je de "Pac", "Pdc", "Eac","Edc", "OMV-eff" en "gemiddelde OMV-eff" waarden per gelogd tijdsinterval visualiseren.
 • Door met de rechter muisknop in het scherm te klikken visualiseer je "gemiddelde Pac/Pdc",  "gemiddelde Eac/Edc", de "dEac" en de "dEdc" waarden per gelogd tijdsinterval. Het standaard tijdsvenster van 5 minuten kan je desgewenst naar keuze vergroten door de rechter muisknop ingedrukt te houden terwijl je de muis versleept.
 • Is de PV-installatie opgebouwd met meer dan één omvormer  dan kan je twee omvormers  best vergelijken vanuit het tabblad "Systeem vergelijking" nadat je de omvormers individueel vanuit het tabblad "Systeemconfiguratie / Omvormers (optioneel)" hebt voorgeconfigureerd. Hierna selecteer je een omvormer voor "PV-systeem 1" en een omvormer voor "PV-systeem 2".


        Specifiek

        Visualisatie van databronnen:
        Via het tabblad "Systeem configuratie" kunnen drie verschillende te visualiseren databronnen worden aangesproken:
 • Data  op de eigen FTP-server (voorbeeld: http://solarlog.lugh-photovoltaics.eu/).
 • Data vanuit de SolarLog zelf (IP-adres van de SolarLog, voorbeeld: http://192.168.2.49/). De visualisatie is hier echter beperkt in tijd en hangt af van de capaciteit van het intern geheugen van de SolarLog zelf.
 • Data vanop de eigen harddisk via de toets "Directory"

       Gevisualiseerde data:
 • Tabblad  "Systeem performantie"; toets "Dag"
         Huidig Pac/Pdc: actuele Pac/Pdc-waarden, [genormeerde waarde per kWp (GW)].
         Werkingsgraad omv n: actuele werkingsgraad omvormer(s) en gemiddelde werkingsgraad omvormer(s).
         Maximaal Pac: maximale Pac-waarde, (
GW) en tijdstip.
         Dagopbrengst: actuele dagopbrengst, (
GW) en procentuele waarde van de te verwachten opbrengst.
         Dag geschat: te verwachten dagopbrengst, (
genormeerde waarde).
 • Tabblad  "Systeem performantie"; toets "Maand"
         Opbrengst (alle): actuele maandopbrengst, (GW) en procentuele waarde v/d te verwachten maandopbrengst.
         Schat. (alles): te verwachten maandopbrengst, 
(GW).
         O-Dagopbrengst:  gemiddelde dagopbrengst in de actuele maand
, (GW) en %- waarde v/d te verwachten dagopbrengst.
         MAX.-dagopbrengst: maximale dagopbrengst in de actuele maand
, (genormeerde waarde) op datum van.

         Opmerking: klik je met de  linkermuistoets op een dagbalk dan roep je in het "Daggegevens" venster daggegevens op met statistische waarden van het begin van de maand tot de geselecteerde datum.
 • Tabblad  "Systeem performantie"; toets "Jaar"
         Opbrengst: actuele jaaropbrengst, (GW) en procentuele waarde v/d te verwachten opbrengst tot de actuele datum.
         Geschat: te verwachten jaaropbrengst tot actuele datum, 
(GW).
         
Schat. (alles) te verwachten jaaropbrengst,  (GW).
         

         Opmerking: klik je met de  linkermuistoets op een maandbalk dan roep je in het "Maandgegevens" venster maandgegevens op met statistische waarden van het begin van het jaar tot de geselecteerde datum. Dit tijdsvenster kan eventueel nog uitgebreid worden als je een tweede, derde, ... enz.  maandbalk klikt met de linkermuistoets terwijl je de [CTRL] toets houdt ingedrukt. Het 
"Maand-" en "Daggegevens" venster schakelt dan automatisch over naar het "Selectie" venster waarin statistische waarden van het geselecteerde tijdsvenster worden getoond.
 • Tabblad  "Systeem performantie"; toets "Alles"
         Opbrengst: actuele totaalopbrengst, (GW) en procentuele waarde v/d te verwachten opbrengst tot de actuele datum.
         Geschat: te verwachten totaalopbrengst tot actuele datum, 
(genormeerde waarde).
         
Schat. (alles) te verwachten totaalopbrengst (20 jaar) zonder rekening te houden met degradatie,  (GW).
         

         Opmerking: klik je met de  linkermuistoets op een jaarbalk dan roep je 
in het "Jaargegevens" venster  jaargegevens op met statistische waarden betreffende het geselecteerde jaar.
         Het
"Daggegevens" venster toont dan weer statistische gegevens die betrekking hebben op het geselecteerde tijdsinterval die loopt van de ingebruikname van de PV-installatie tot te actuele datum  in de geselecteerde jaarbalk.

Contact
Laatste aanpassing: 10/04/2011Top
Terug