Praktische rendementsberekening DC/AC-omvormers met SolarLog data

Fotovoltaïsche DC/AC-omvormers hebben doorgaans een theoretisch rendement (Pac/Pdc*100) dat schommelt tussen de 90% à 97% en dit gemeten onder constante bedrijfscondities. Omvormers met transformator waarvan de gelijkspanningszijde galvanisch gescheiden is van de wisselspanningszijde halen rendementen van 90 tot 93%. Transformatorloze omvormers daarentegen halen een rendement van 93% tot 97%. Het maximale rendement van je omvormer ga je praktisch nooit halen.  Als gevolg van ohmse verliezen in halfgeleiders, relais', contacten, bekabeling enz. en schakelverliezen in halfgeleiders is het rendement van een omvormer belastingsafhankelijk. Dit verlies wordt grotendeels omgezet in warmte. De belastingsschommelingen zorgen ervoor dat het praktisch rendement ook wel het Europees rendement (Euro-eta) genoemd steeds kleiner is dan het maximale rendement van de omvormer. Het rendement is tevens afhankelijk van de PV-generatorspanning Umpp. Omvormers met transfo halen het hoogste rendement bij een relatief lage generatorspanning en hoge stroom en halen het beste rendement bij een belasting van rond de 40% van het nominale AC-vermogen. Transformatorloze omvormers daarentegen halen dan weer een beter rendement bij een hoge generatorspanning en lage stroom en halen hun hoogste rendement vanaf 65% en meer van het nominale AC-vermogen. Omdat ook in het lage irradiatiegebied veel energie zit is het van belang dat omvormers bij lage vermogens een hoog rendement halen (>85% bij Pdc<Pnom). Door het belastingshafhankelijke karakter van de rendementskarakteristiek zijn de maandelijkse verliezen in het systeem (Ecu/Edc [%]) niet constant.

Rendement omvormer Omvomer verliezen

Via onderstaande URL op deze pagina kan je het praktisch rendement van deze installatie visualiseren in te tijd (150 dagen teruggerekend vanaf de aktuele datum). Door met de cursor de bargraph aan te wijzen kan je de procentuele opbrengst t.o.v. de totale opbrengst aflezen en dit bij verschillende omvormer belastingen in stappen van 100 Watt. De oranje curvelijn geeft het vermogensafhankelijk rendement aan. De gele bargraph geeft de vermogensafhankelijke opbrengst  in verhouding tot de totale opbrengst weer.

Principeschema SunnyBoy DC/AC-omvormer
Het principeschema van een SunnyBoy DC/AC-omvormer
Meer detail: klik op het schema


De elektronica van de SunnyBoy
De elektronica van de SunnyBoy DC/AC-omvormer

URL: http://solarlog.lugh-photovoltaics.eu/
Praktisch rendementsberekening Lugh Photovoltaics
Naar praktische rendementsberekening: klik op bovenstaand logo


Top
Omvormer